Pośród licznych stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się miastem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w ostatnich okresach sprawiają, że